Płatność rachunków

U nas opłacisz wszelkiego rodzaju rachunki, m.in. prąd, wodę, gaz, telefon, media, zakupy na allegro itp.,czynsz za mieszkanie, zlecisz przelew do znajomego. Opłacisz raty wszystkich swoich kredytów i pożyczek. Uregulujesz zobowiązania wobec UM, ZUS, KRUS i US.

  • przelew do 1000 zł – 3,99 zł
  • przelew „za śmieci” do 50 zł – 1,00 zł
  • przelew „za śmieci” od 50,01 zł – 2,00 zł
  • przelew do ZUS do 1000 zł – 3,99 zł
  • przelew do US do 1000 zł – 3,99 zł
  • każdy przelew powyżej 1000 zł – 0,60%

Wysokość powyższych opłat obowiązuje od 02.01.2023r.

płatności realizowane przy współpracy z mBank S.A.

Biuro Usług Płatniczych działa na podstawie wpisu do Rejestru Dostawców Usług Płatniczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem: BP1496/2014

MBank_corporate.svg                             KNF_logo_JPG_tcm75-30723